Home » Vmbo 1 » Corona 8

Corona 8: Alice in het werk van de kunstenaar Salvador Dali

 

Ga naar Google en typ het volgende in: Salvador Dali Alice in Wonderland.

Ga naar 'afbeeldingen'. 

Je ziet vele gekleurde kunstwerken, die heeft Dali gemaakt bij het verhaal van Alice.

KIJK GOED: herken je momenten uit het verhaal van Alice?

Kies drie kunstwerken, plaats ze op je website en schrijf erbij welk moment van het verhaal je denkt te zien.

Alice zelf komt bijna op alle kunstwerken voor: zie je haar?

Maak een schets van de vorm van Alice in je boekje. ! Foto maken, op website erbij zetten.

Mij mailen voor de volgende code!

Succes!