A8 Alice gaat door....

Let op de volgende Engelse woorden en zinnen, ze komen op de toets voor. Probeer ze ook in de video te herkennen, luister dus actief. 

Curious:                        nieuwsgierig en vreemd

Very merry unbirthday:      fijne niet-verjaardag

No room  :                     geen plek

Very very rude  :             erg erg onbeleefd

Have a ccup of tea  :        neem een kopje thee

Tea party:                     thee feest

Na het konijn, de rups en de kat komt ze bij een vreemd feestje. De gekke haas en de gekke hoedenmaker vieren dat ze niet jarig zijn. Alice is ook niet jarig en kan meevieren. 

Teken een schets van Alice op dit feest. Doe dit als en strip en geef alle bezoekers een tekstballon: wat zeggen ze?

Zet de schets op je website.! Slim: beschrijf wat je hebt gedaan en geef je mening.