1- Maak op je website een nieuwe pagina aan.

2-Noem de pagina "Wereldgeluiden""

3-Kijk nu eerst naar deze video's:

4-De didgeridoo, uit Australië, originele bewoners de Aboriginals bespelen het mooie instrument. Zelfs dus samen met een orkest! 

Zijn er meer muzikanten die samen met een didgeridoo hebben gespeeld? 

OPDRACHT: Zoek op YouTube, 

Tip: Zoek op het internet met de woorden: didgeridoo EN ..

bijvoorbeeld: Rock, Jazz, Blues, Hip Hop, BreakBeats, Metal, BeatBox, Trance..

5- Kies 2 video's , de didgeridoo samen met een heel andere muziekstijl (zoals het orkest) en plaats ze op je website.

Doe dit onder "Wereldgeluiden"!

6-Zet tekst bij je video's; De titel en de makers!! Maar ook waarom je deze video's hebt gekozen.

blbgjfgfdrt